22 Jul 2019
déi Lénk Déifferdeng spricht sich gegen eine Zwei-Klassen Sozialhilfe aus!

Der Differdinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung vum 5. Juni 2019 einstimmig dem Vorschlag der déi Gréng-CSV Koalition zugestimmt um die « Allocation de Solidarité » nach einer neuen Reglementierung zu vergeben. Die Hauptveränderung besteht darin, dass die Höhe dieser sozialen Beihilfe an die staatliche « Allocation de solidarité » gebunden wird um so den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Der […]

Plus d'informations
27 Apr 2018
Kee Gemauschels hannert zouenen Dieren: déi Lénk Pressekonferenz iwwer d’Prozedur vum PAG

An de Gemenge Suessem, Déifferdeng an Esch verleeft d’Gemengeplanung ondemokratesch an ontransparent. De Plan d’aménagement général (PAG) huet e wichtegen Impakt op d’Stadbild an d’Liewensqualitéit vun de Leit. D’Leit hunn e Rescht mat Zäite gewuer ze gi wat d’Ëmklasséierung vun hirem Haus u konkrete Folgen huet an och mat agebonnen ze ginn an d’Gestaltung vun hirem Wunnraum. Nom éischte Vott vum PAG […]

Plus d'informations
25 Jan 2018
Stellungnam vun déi Lénk Déifferdeng zum Koalitiounsaccord

Ech ginn elo net méi op déi méi allgemeng Plattitüden an déi ee par rapport zu esou engem Koalitiounsaccord scheinbar mëscht. Ech well just drop opmierksam maachen dass hei verschidde Vertrieder no méi konkrete richtungsweisende Projete froen a selwer awer keng nennen. Ech denken awer och dass et nëmme bedéngt de Moment ass fir den eegene Koalitiounsaccord virzestellen, dofir maachen ech dat nëmmen deelweis do wou ech Usätz kritiséieren oder als ze vague empfannen.

Plus d'informations
23 Jan 2018
Stellungnam zum Budget 2018

De Budget 2018 setzt nei Akzenter an der Chancëgläichheet an an der Ökologie, a mécht et méiglech, endlech dat néidegt Personal anzestellen a wichtege Beräicher wéi Kannerbetreiung, Bamfleeg an an der Administratioun, nodeems dës jorelaang ënnerbesat waren. Doduerch gi souwuel d’Aarbechtsbedéngunge vun den Ugestallten, wéi och d’Qualitéit vum Service un de BiergerInnen verbessert.

Plus d'informations
18 Oct 2017
Gemengewahlen 2017: Verjüngte Liste kann Sitz verteidigen

Bei den diesjährigen Gemeindewahlen haben déi Lénk Déifferdeng ihr Wahlresultat von 2011 verteidigen können. Mit 5,2% wurde zwar exakt das gleiche Ergebnis wie 2011 erzielt, doch angesichts einer fast komplett neuen Liste lässt sich dieses Ergebnis doch zeigen. déi Lénk Déifferdeng sind bei den diesjährigen Gemeindewahlen mit 4 SpitzenkandidatInnen angetreten, bestehend aus 2 Männern und […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found