déi Lénk Gemeng Suessem fir méi Transparenz an eng besser Kommunikatioun op Gemengeniveau.

déi Lénk Gemeng Suessem wäerten de Méindeg am Gemengerot Virschléi maachen fir d’Kommunikatioun vun der Gemeng ze verbesseren a fir méi Transparenz an der Personalpolitik ze suergen.

Resolutiounsvirschlag – Besser Kommunikatioun

Motiounsvirschlag – Méi Transparenz an der Personalpolitik

Donieft schloe mir an enger weiderer Motioun vir, dass d’Gemeng sech der Fuerderung vun der Escher Gemeng uschléisst, dass d’Schléisse vun der Zuchstreck Thionville-Belval-Longwy via Beetebuerg réckgängeg gemaach gëtt.

Motiounsvirschlag – Zuchstreck

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe