Elections communales 2017: pour un changement politique.

déi Lénk sti fir e politesche Wiessel wou Stroossen dréngend brauch!

An dëser éischter Ausgab vun eiser lokaler Zeitung stelle mer eis Iddie fir d’Gemengewahle fir.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe