Gemengerotssëtzung 22 September 2021

Bericht iwwert d’Gemengerotssëtzung vum 22. September 2021

(version française plus bas)

No iwwert zwee Méint Paus stoung den 22. September d’Rentrée politique am Gemengerot zu Déifferdeng un. Och wann d’Gemeng an d’Land iwwert de Summer sécherlech méi lues gedréint sinn, huet sech awer vill ugesammelt iwwert déi zwee Méint, sou datt deementspriechend och immens vill um Ordre du jour vun dëser Sëtzung stoung. Hei drënner gi mer dowéinst just op e puer Punkten vun dëser Gemengerotssëtzung déi eis wichteg erschéngen an. 

P3 – Devis Galerie Hondsbësch 

En éischte Punkt deen ervir ze hiewen ass ass de Punkt 3 « Devis Galerie Hondsbësch » vun am ganzen 100.000,-€. Hei geet et ëm d’Erneierung vum Monument « Galerie Honddsbësch » dat an der Liberté-Strooss zu Nidderkuer steet. Dat Monument – dat de Refractaire gedenkt déi sech wärend dem zweete Weltkrich an der Mine Hondsbësch virun de Nazi’en verstoppt hunn – ass an d’Jore komm, an dofir gouf decidéiert et frësch ze maachen. Dat hu mer natierlech matgestëmmt, an d’Propositioun gouf och eestëmmeg ugeholl.

P4 – modifications de budget 

Bei dësem Punkt stoungen e.a. déi éischt Modifikatiounen vum lafende Budget vun 2021 zur Ofstëmmung. Esou Modifikatioune vum lafende Budget gi reegelméisseg fälleg wann fir verschidde Budgetsposten net genuch Suen virgesi goufe fir d’Joer, a wa gewosst ass datt dee Montant iwwerschratt wäert ginn.

Eng konkret Erhéijung vun enger Budgetslinn war déi vun der COVID-Hëllef fir Déifferdenger Betriber déi ëm 150.000,-€ ropgesat gouf. Nodeems am Budget fir 2021 schonn e Montant vun 250.000,-€ ageplangt gouf, a nodeems den Appel un d’Betriber fir Hëllefen unzefroen mat groussem Succès ofgeschloss gouf, huet sech erausgestallt datt de geplangte Montant bei wäitem net duergeet. Wat och dobäi koum ass datt d’Bäihëllefen ausgeweit goufen, sou datt z.B. och Betriber eng finanziell Ënnerstëtzung kritt hunn déi keng beim Staat ze gutt hunn, oder déi sech réischt nei gegrënnt hunn. Et ass och ervir ze hiewen datt eis Servicer (Economie, Communication) hei eng virbildlech Roll gespillt hunn a verschiddene Betriber proaktiv beim Ufroen vun der Bäihëllef ënnerstëtzt hunn, oder bei soss Froen beroden hunn. 

Am ganzen huet d’Stad Déifferdeng soumat 400.000,-€ u ronn 100 Déifferdenger Betriber déi an der Corona-Kris finanziell Aboussen hu mussen a Kaf huelen ausbezuelt. Als déi Lénk Déifferdeng hu mer dës Initiative vun Ufank un ënnerstëtzt an och matgestëmmt. 

P8C – vente 2 parcelles avenues parc des sports Oberkorn

Bei dësem Punkt stoungen den Akt fir de Verkaf vun zwou Parzellen zu Uewerkuer bei der Schwämm un, wou e.a. anerem d’Gebai vum fréiere Maxims dropsteet.

Dëst ass e Projet deen nawell e laange Baart huet well et iwwert 10 Joer gedauert huet vum ënnerschreiwen vum Compromis bis zum Stëmmen vum Acte de vente am Gemengerot. Net nëmmen ass an deenen 10 Joer de Wäert vun den zwou Parzellen ëm dat duebelt an d’Luucht gaangen, ouni datt eppes op deenen (Bau-)Terrain’en geschitt ass, mee genau esou laang stoung d’Gebai vum fréiere « Maxims » eidel, wat gutt hätt kéint déi Zäit iwwer als Wunnraum genotzt ginn.

Op déi zwee Bauterrain’en – déi prett sinn fir bebaut ze ginn – soll een Appart-Hôtel drop kommen an eng Residence mat ëm déi 20 Appartementer. D’Stad Déifferdeng kritt 3 vun dëse Appartementer am Wäert vun 1,32mio € wat dem Verkafpräis vun den Terrain’en entsprécht (d.h. et fléissen hei keng Suen). Dës 3 Wunnengen ginn dann iwwert d’AIS-Kordall verlount wat natierlech begréissenswäert ass.

Mee fir de Rescht kënne mer dëse Projet net gutt heeschen well en einfach net der Logementspolitik entsprécht déi sech déi aktuell Koalitioun ginn huet, a wou jo no eegenen Aussoen no eng Virreiderroll wëll anhuelen am Beräich vun ëffentlechem a bezuelbarem Wunnraum.

Hei gëtt fäerdeg erschlossene Bauterrain deen a Gemengenhand ass an a beschter zentraler Lag läit un e private Promoteur verkaf fir e private Projet drop ze erriichten. A nach dobäi ginn d’Terrain’en wäit ënnert dem Maartpräis verkaf, och wa mer mat dëser Feststellung elo keng Fuerderung stellen fir Terrain’en mat maximalen Gewënn ze verkafen. Eis Fuerderung ass et fir dëse Verkaf ze annuléieren, d’Terrain a Gemengenhand ze halen a selwer e Bauprojet als Stad Déifferdeng drop ze realiséieren.

P8G – tronçon piste cyclable PC8

 Bei dësem Punkt stoung eng Konventioun zum Vote wou et e.a. ëm e neit Stéck Vëlospist geet datt viru kuerzem ageweit gouf. Et handelt sech heibäi ëm e Stéck vum nationale Vëloswee PC8 deen iergendwann de ganze Minett mateneen verbanne soll. Hei goufe ganzer 650 Meter Vëlospist tëscht dem Parking Contournement zu Déifferdeng an dem Zentrum vu Nidderkuer ageweit. Wat u sech eng gutt Nouvelle ass – all zousätzleche Meter Vëlospiste ka roueg gefeiert ginn – ass awer e Witz wann een wëll eng eescht-gemengten Mobilitéitspolitik bedreiwen wou d’mobilité douce soll prioritär ausgebaut ginn. Déi 650 Meter Vëlospist tëscht Déifferdeng a Nidderkuer ass haut quasi dat eenzegt Stéck richteg Vëlospist datt et erlaabt sécher innerhalb vun zwou Uertschaften vun der Gemeng hin- an hir ze fueren mam Vëlo. Fir de Rescht vun der Gemeng gëllt et sech mat den Auto’en op der normaler Strooss ze streiden, wat einfach geféierlech ass an een quasi kengem zoumudden kann. 

Gläichzäiteg hu mer Projet’en an eise Schoule lafen wou d’Kanner geléiert ginn Vëlo ze fueren a wou an all Schoul och e Vëlo fir all Kand zur Verfügung gestallt gëtt. Dat ass schéin a gutt. Mee wann et keng sécher Vëlosweeër innerhalb vun der Gemeng ginn da brauche mer och net drun ze denken datt d’Kanner jeemools mam Vëlo an d’Schoul fuere wäerten…..Fir déi méi grouss gëtt et leider och keen « richtegen » Vëloswee a Richtung vun eise Nopeschgemengen wat de Wee mam Vëlo op d’Aarbecht sécherlech och net méi attraktiv mécht. Bei dëse Mëssstänn wat eis Vëlospolitik ugeet ass natierlech eis Gemeng net alleng an der Verantwortung. Mee  datt sech richteg agesat gëtt fir den Ausbau vun de Vëlosweeër virun ze dreiwen konnt ech leider och net erkennen.

Mer hunn de Punkt awer matgestëmmt well wéi ernimmt als neit Stéck séchere Vëloswee ze begréissen ass. 

P8I – projets E2022

No immens ville Startschwieregkeeten déi och der breeder Ëffentlechkeet bekannt sinn stoung endlech – dat kann een bal sou soen – de Budget zum Vott fir d’Projet’en déi hei zu Déifferdeng stattfanne wäerte am Kader vum Kulturjoer Esch 2022. Hei ginn am ganzen 24 Projet’en ënnerstëtzt déi an der Beräicher Danz, Erzielungen, Geschicht, Fotografie, Urbanismus asw. ënnerwee sinn. Et ass och eng gutt Mëschung aus lokale Veräiner bis hin zu internationalen Artisten déi hei vertrueden sinn. 

Och wa  mer vun engem stolzen Budget vu graff 1,2mio€ fir d’Gemeng schwätzen (vun am ganzen 6,5mio€ déi all dës Projet’en kaschten), ass dat awer gutt investéiert Geld, well mer och bis wäit iwwert d’Joer 2022 eppes dovunner wäerten hunn. Dat z.B. a Form vum Lommelshaff wou deelweis fir Esch 2022 nees a Stand gesat gëtt, oder och nach de Projet « DiffMix » wou ëffentlech Plazen a Gebai neigestallt ginn op Virschléi a mat der Mathëllef vun de Bierger. Méi Infos zu dësem Projet ginn et hei  https://diffmix.lu/

Am Moment gëtt all Mount een Déifferdeng E22-Projet am Diffmag virgestallt. Déi Artikelen fannt der hei https://differdange.lu/esch2022/

Weider Informatiounen ginn et op der offizieller Säit vun Esch 2022  https://esch2022.lu/en/           

Mer hunn dëse Punkt matgestëmmt. 

P9A – Taxes

E (leidegt) Thema wat natierlech ëmmer fir genuch Diskussioune suergt si Gemengentaxen. Am Gemengerot vun haut stoung e.a. eng Neiorganisatioun vun de Parkplazen am Stadzentrum. Et gouf nämlech festgestallt – an dat kënne sécherlech och vill Leit aus eegener Erfarung bestätegen – datt den Zentrum vun Déifferdeng permanent zougeparkt ass, an datt awer gläichzäiteg eis Parkhaiser bei wäitem net ausgelaacht sinn. Fir dat ze ännere gouf d’Parkdauer vun 8 Stonnen op 90 Minutten am Zentrum reduzéiert, a gläichzäiteg goufed’Präisser vun de Parkhaiser erofgesat. Dat wäert sécherlech net jiddereen erfreeën, mee an Zäite vu Klimakris an der domat verbonnener Ëmstellung ob mobilité douce amplaz alles mam Auto kënnen ze maachen an ze erreechen hu mer dës Neierung matgestëmmt.

No gutt 5 ½ Stonnen ass dann e gutt gefëllten an animéierte Gemengerot zu Enn gangen. 

Nolauschteren kënnt der dat ganzt  https://differdange.lu/conseil/conseil-communal-du-22-septembre-2021/

[FR]

Compte-rendu du conseil communal du 22 septembre 2021

Après une longue pause de plus de deux mois, la rentrée politique du conseil communal de Differdange s’est faite le 22 septembre. Si la commune et le pays ont certes été au ralenti durant l’été, beaucoup s’est accumulé ces deux derniers mois faisant que l’ordre du jour était bien chargé pour ce premier conseil communal après les vacances estivales. C’est pourquoi nous n’aborderons que quelques points qui nous paraissent importants ci-après. 

P3 – Devis Galerie Hondsbësch 

Un premier point à souligner est le point 3 « Devis Galerie Hondsbësch » d’un montant total de 100.000,- €. Il s’agit du renouvellement du monument “Galerie Honddsbësch” qui se situe rue de la Liberté à Niederkorn. Le monument – érigé en mémoire aux réfractaires qui se sont caché dans la mine Hondsbësch devant les Nazis pendant la deuxième guerre mondiale – a pris de l’âge et nécessite donc une rénovation. La proposition a été adoptée à l’unanimité.

P4 – modifications de budget 

Ce point concerne les premiers amendements du budget de l’exercice en cours. De telles modifications au budget en cours sont régulièrement apportées si certaines lignes budgétaires n’ont pas fourni suffisamment d’argent pour l’année, et si l’on sait que ce montant sera dépassé.

Une augmentation concrète d’une ligne budgétaire a été celle de l’aide COVID pour les entreprises de Differdange qui a été augmentée de 150.000,-€. Après qu’un montant de 250.000,-€ ait déjà été prévu dans le budget initial de 2021, et après que l’appel aux entreprises pour obtenir cette aide ait été un grand succès, il s’est avéré que le montant initial était loin d’être suffisant. Ce qui a également contribué à ce succès est que les aides ont été étendues de sorte à ce que des entreprises nouvellement créées en 2020 ou bien qui n’ont pas été éligibles aux aides étatiques aient également pu l’obtenir.  Il convient également de mentionner que nos services (économie, communication) ont joué un rôle exemplaire dans cette démarche dans le sens d’avoir accompagné de manière proactive diverses entreprises dans leurs demandes d’assistance ou de les avoir conseillé sur bien d’autres questions.

Au total, la ville de Differdange a versé 400.000,-€ à une centaine d’entreprises de Differdange impactées par la crise sanitaire. Nous avons soutenu cette initiative dès le départ en tant que déi Lénk Differdange. 

P8C – vente 2 parcelles avenues parc des sports Oberkorn

Ce point concerne un acte de vente de deux terrains sis à Oberkorn près de la piscine sur lesquels se trouve e.a. l’ancien bâtiment du bistrot « Maxims ».

C’est un projet de longue haleine car il a fallu plus de 10 ans de la signature du compromis au vote de l’acte de vente au conseil communal. Non seulement la valeur des deux parcelles a doublé au cours des 10 dernières années, sans qu’il ne se passe rien sur ces terrains constructibles, mais pendant tout ce temps les locaux du « Maxims » sont restés vides alors qu’il auraient bien être utilisés en tant que logement. 

Sur ces deux terrains à bâtir – complètement viabilisé – il est prévu d’y construire un « appart-hôtel » ainsi qu’une résidence de +/- 20 appartements.  La Ville de Differdange recevra 3 de ces appartements d’une contre-valeur de 1,32 M€, ce qui correspond au prix de vente du terrain (donc aucun versement d’argent n’est prévu). Ces 3 appartements seront ensuite loués via l’AIS-Kordall ce que nous saluons évidemment. 

Mais pour le reste, nous ne pouvons pas approuver ce projet car il ne correspond tout simplement pas à la politique du logement que la coalition actuelle a adoptée, et qui, selon ses propres déclarations, veut jouer un rôle de pionnier en matière de logements publics et abordables.

Nous ne pouvons pas approuver qu’un terrain constructible et viabilisé appartenant à la commune soit vendu à un promoteur privé pour ériger un projet privé. De plus, les terrains sont vendus bien en-dessous du prix du marché, même si nous nous opposons à une telle logique de marché visant à maximiser les bénéficies. Notre revendication est de tout simplement annuler cette vente, de garder le terrain entre les mains de la commune et d’y réaliser un projet immobilier abordable en tant que Ville de Differdange.

P8G – tronçon piste cyclable PC8

Ce point concerne une convention qui doit e.a. régler la mise en service d’un nouveau tronçon de la piste cyclable nationale PC8 qui reliera à terme l’ensemble du Minett. Au total, ce tronçon a une longueur de 650 mètres, et il relie la rocade du parking de Differdange et le centre de Niederkorn. Ce qui en soi est une bonne nouvelle – chaque mètre de piste cyclable supplémentaire peut bien être fêté – est en même temps honteux si l’on veut mener une politique de mobilité (douce) sérieuse. Ce tronçon de piste cyclable de 650 mètres entre Differdange et Niederkorn est aujourd’hui presque la seule véritable piste cyclable qui permette de circuler en toute sécurité au sein notre commune. Pour le reste, le/la cycliste doit se disputer la route avec les autres utilisateurs de la voirie, ce qui est tout simplement dangereux et à déconseiller. 

En même temps, nous menons des projets dans nos écoles où les enfants apprennent à faire du vélo et où dans chaque école un vélo est mis à disposition pour chaque enfant. C’est beau et bien. Mais s’il n’y a pas de pistes cyclables sûres au sein de la commune, il ne faut pas penser que les enfants se rendront un jour à vélo à l’école. Comme des pistes cyclables vers nos communes-voisines font défaut aussi, se rendre au travail à vélo n’est pas attrayant non plus. Bien entendu, notre commune n’est pas la seule responsable de politique de mobilité douce ratée. En même temps, je n’ai pas été en mesure de détecter un engagement ferme pour changer la donne.

On a quand même voté pour comme tout nouveau tronçon de piste cyclable est à saluer.

P8I – projets E2022

Après de nombreuses difficultés de démarrage bien connues du grand public, le budget des projets qui se dérouleront à Differdange lors de l’année culturelle Esch 2022 a enfin été soumis au vote. Histoire, photographie, urbanisme, etc. ne sont que quelques domaines dans lesquels se situent les 24 projets locaux, qui représentent aussi un bon mélange entre clubs locaux et artistes internationaux. 

Même si on parle d’un budget conséquent d’environ 1,2 M€ pour la commune (sur un total de 6,5 M€), c’est de l’argent bien investi, car on en profitera encore au-delà de l’année 2022, p.ex. sous forme de rénovation du Lommelshaff, ou encore via le projet « DiffMix » où les espaces publics et les bâtiments seront repensés sur propositions et avec l’aide des citoyens. Vous trouverez plus d’informations sur ce projet ici : https://diffmix.lu/

Actuellement, chaque mois un projet Differdange E22 est présenté dans le Diffmag. Les différents articles déjà parus sont disponibles ici : https://differdange.lu/esch2022/

Pour plus d’infos sur Esch 2022 c’est par ici : https://esch2022.lu/fr/

P9A – Impôts

Un sujet (épineux) qui, bien entendu, suscite toujours beaucoup de discussions, est celui des taxes communales. Dans ce cas précis il s’agit d’une réorganisation des parkings publics et la tarification y liée. Actuellement, le centre de Differdange est bourré de voitures alors qu’en même temps nos parkings couverts sont a moitié vides. Pour changer cela, le temps de stationnement a été réduit de 8 heures à 90 minutes dans le centre-ville, et en même temps les prix des parkings couverts ont été réduits. Cela ne plaira certainement pas à tout le monde, mais en période de crise climatique et de la transition nécessaire vers une mobilité douce nous avons soutenu cette proposition

Après 5 heures et demie, un conseil communal bien chargé et animé a pris fin.

Pour écouter la séance entière du conseil communal c’est par ici :  https://differdange.lu/conseil/conseil-communal-du-22-septembre-2021/

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe