D’Gemengereit vun déi Lénk Hesper.

|

déi Lénk n’est actuellement pas représentée dans le conseil communal de Hesper.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe