Sektioun Suessem.

|

Déi Suessemer déi Lénk ass eng ganz aktiv Sektioun wou hier Membres an SympathisantInnen ganz no bei de Leit sinn. An engem participative Geescht ginn hei vill sozial an ëmweltpolitesch Themen ugeschnidden, verschafft an et ginn Alternativen entwéckelt déi eis Gesellschaft e Stéck weider virun bréngen an se bësse méi gerecht maache soll. E ganz dynameschen Sektiounscomité mëllt sech reegelméisseg zu Wuert an ënnerstëtzt déi 2 Gemengeréit vun déi Lénk ganz kompetent an konsequent an dem Sënn. 

La section sanemoise de déi Lénk est très active est ses membres et sympathisant-e-s sont très proche des gens. Dans un esprit participatif des alternatives sont régulièrement discutées et développées en vue d’un monde plus égalitaire, plus solidaire et de la création d’une conscience collective sensible aux inégalités sociales et problèmes écologiques. L’équipe dynamique du comité soutient et accompagne les deux élu-e-s au sein du Conseil communal dans leurs démarches en ce sens.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe